นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เช็คที่ธนาคารได้รับรองเช็คแล้วธนาคารจะปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้หรือไม่ เพราะเหตุใดคะ

เช็ค

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉