นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะ ไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยถูกหรือเปล่าค่ะ

นายเอกและนายโทรได้รับที่ดินมรดกมาจํานวน 20 ไร่ ... นายเอกและนายโทรได้ไปแจ้งต่อเจ้า พนักงานที่ดินให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ออกมาเป็น 2 ส่วนคือสำหรับนายเอก 10 ไร่และ สำหรับนายโทร 10 ไร่ ... โดยนายเอกและนาย โทรรู้ทั้งรู้ว่ายังมีนายตรีอีก 1 คนที่เป็นทายาทซึ่ง ต้องได้รับมรดกในที่ดิน 20 ไร่ แต่นายเอกและ นายโทรก็ยืนยันต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่ามีเพียง ตน 2 คนเท่านั้นที่ได้รับมรดกคือที่ดิน 20 ไร่ นี้ ... เจ้าพนักงานที่ดินเชื่อคําของนายเอกและ นายโทรจึงได้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับ นายเอกและนายโทรคนละ 10 ไร่ ทำให้นายตรี ทายาทอีกคนนึงไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆในมรดก ที่ดินดังกล่าว ... พอเจ้าพนักงานที่ดินได้ทําการ ออกโฉนดให้นายเอกและนายโทรแล้วเสร็จนาย เอกดีใจมากจึงได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับเจ้าพนักงานที่ดินผู้นั้นและซึ่งเจ้าพนักงาน ให้นักศึกษาวินิจฉัยการกระทําของนายเอกและ นายโทและเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าว ที่ดินผู้นั้นก็รับไว้แต่โดยดี
การวินิจฉัยและสรุป นิติศาสตร์ กฎหมายอาญา
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉