เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ
ใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น3โมลาร์ ปริมาณ15
มิลลิลิตร ในการเตรียมสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง
ที่มีปริมาตร450มิลลิลิตร สารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง
ที่เตรียมได่มีความเข้มข้นกี่โมลาร์ จงแสดงวิธีคิด

ช่วยแก้โจทย์ข้อนี้หน่อยค่ะ #เคมี

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉