วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครรู้บ้างมั้ยคะะ🙏

จงใส่เครื่องหมาย / หรือ X ลงในช่อง พร้อมทั้งระบุเหตุผล แหล่งพลังงานทดแทนที่ให้พลังงานมหาศาลและไม่สิ้นสุด คือ พลังงานนิวเคลียร์ 1. เหตุผล 2. พลังงานทดแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานนิวเคลียร์ เหตุผล แหล่งพลังงานทดแทนที่ให้พลังงานกระแสไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน 3. ลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ เหตุผล ผลเสียของการใช้พลังงานทดแทนจากน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า คือ ทำให้ป่าไม้ลดลง 4. เหตุผล ไบโอดีเซลผลิตจากมูลสัตว์และซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยให้แก๊สมีเทน 5. เหตุผล
พลังงานนิวเคลียร์
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?