วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เรื่องไฟฟ้า คะ ช่วยบอกหน่อยนะๆๆๆๆๆคะต้องรีบส่ง ใครเลื่อนผ่านขอให้เข้ามาอ่านแล้วบอกคำตอบหน่อยนะ เพราะต้องรีบส่งด่วนๆๆ

] เลียง แรง ความดัน ไฟฟ้า เครื่องปันน้าผลไม้ พัดลม น ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานได ความร้อน ความร้อน ความร้อน กล ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องวัดทางไฟฟ้ากับสิ่งที่วัดได้ถูกต้อง(ศพฐ.) ก, แอมมีเตอร์-พลังงานไฟฟ้า ข, มัลติมิเตอร์-กําลังไฟฟ้า ต, โอห์มมีเตอร์-แรงเคลื่อนไฟฟ้า ง, โวสด์มีเตอร์-ตวามต่างศักย์ไฟฟ้า จย, กิโสวัตต์-ยาว มิเตอร์-ความต้านทานไฟฟ้า . 6. ยุปกรณ์ไฟฟ้านี้เรียกว่ายะไร(สสวท - ขาย ก, มยเตยร์ ง, ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ต, มัลติมิเตอร์ %> ง, หม้อแปลงไฟฟ้า 7, สิ่งใดไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้า ก, น้าบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ ฟิ แกรไฟต์ 8 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1, ยันตรายจากไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสและช่วงเวลาที่สัมผัสกระแส ใช้โลหะทองแดงทําสายไฟฟ้าเนื่องจากมีความด้านทานน้อยกว่าโลหะเงิน 3. อยูมิเนียมใช้ทําสายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากมีความด้านทานน้อยกว่าโลหะทองแดง ข้อใดถูก ค, 1=2-=3 ญู 3 81 ว1 ย, กระเบื้องเคลือบ ง, พสลาสศึก าบน 13. 15, 31 จงพิจารณาข้อความค่อไปนี้(สพฐ.) 1 เมื่อไฟตก ควรถอดปลี๊กเครื่องไฟฟ้า เพื่อการประหยัดไฟฟ้า 2. การต่อสายดิน เป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 3. การช่วยชีวิตคนถูกไฟฟ้าดูด ควรเงิ่มด้วยการปั๊มหายใจ. ข้อความเบื้องต้น มีข้อถูกกี่ข้อ ก 1 4. 2 ค 3 0 จ, ซัลมูลไม่ชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันเตรื่องใช้ไฟฟ้าเกิดไฟรั่วคืออะไร(สพฐ) ก, ต่อสายดิน ง, ติดฟิวส์ไฟฟ้า ก. ตั้งสวิตช์อัตโนมัติ ง. ใช้เครื่องไฟฟ้าที่หุ้มด้วยพลาสติก จ, ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีสลาคเบอร์5 เค้าเสียบ 3 ขา ปลอดกัยกว่าเต้าเสียบ 2 ขา เนื่องจากยะไร ก. มีฟิวส์ภายใน ย. มีสายคินป้องกันไฟฟ้ารั่ว ต. เสียบได้แน่นกว่า ง, ผลิตจากต่างประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ก. หม้ยหุงจ้าวไฟฟ้า ข, เตรีด ค, วิทยุ จ, พัดลม เครื่องไฟฟ้าคู่ใดมีการเปลี่ยนรูปพสังงานเหมือนค้น(สพฐ.) ก. ตู้อบไฟฟ้า - เครื่องปั่นนําผลไม้ ข, เครื่องซักผ้า - เครื่องดูดฝุ่น ต. กาตัมน้้า - วิทยุ ง, หลอดไฟ - สว่านไฟฟ้า จ. ลําโพง - ไมใครโฟน พลังงานจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ซึ่งนําไปใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปใด(สพฐ,) ก, พลังงานไฟฟ้า ย, พลังงานความร้อน ค, หลังงานกล ง, พลังงานนิวเคลียร์ จ้อใดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน(สพฐ.) 1 ใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือไม่ใช้พลังงานเลย 2 พัฒนาเครื่องมือให้พลังงานให้นีประสิทธิภาพสูงสุด 3, วางแผนและจัดการการใช้พลังงานอย่าง1อบคอบ 4. พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานจากลม ก [3 จ บ4 เว ม มม4
อร์ 4 อ่านค่าความต่: ์ 0 จะอ่านค่าความต่างศักย์ได้กี่โวลต์ (ศศวท.) . 19, 20, ข, ขนาน ค, สี่เหลี่ยม ง, ผสม ค. อนุกรม ขซ, ขนาน ค, สสลับ ง, ผสม าวม การต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพข้อใดถูกต้อง(ศสรท, ก หลอดไฟสว่าง ข, หลยดไฟไม่สว่าง ค. หลอดไฟสว่างแล้วดับสลับกัน ง, หลอดไฟสว่างเป็น 2 เท่าของวงจรซึ่งต่อด้วยสายไฟ ! เส้น ” การค่วงจร ฟฟ้าตังภาพข้อใดถูกต้อง/สสวท ก. หลอด ด สว่างที่สุด ข, 0 สว่างมากกว่า 8 ติ, 6 สว่างมากกว่า 0 ทุกหลอดสว่างเท่ากัน <
จากวงจร ไฟฟ้าคังภาพ ที่สุด (สพฐ)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!