มัธยมปลาย
sarunstudies

sarunstudies

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
731

Q&A

จำนวนคำตอบ
34
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปเคมีนิดหน่อย ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

สรุปเคมีนิดหน่อย

sarunstudies
38
0
พุทธสาวกตัวอย่าง ม.4 ปก
 • มัธยมปลาย
 • สังคมศึกษา

พุทธสาวกตัวอย่า...

sarunstudies
37
0
กล้องจุลทรรศน์ ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

กล้องจุลทรรศน์

sarunstudies
10
0
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

คุณสมบัติของสิ่...

sarunstudies
7
0
พลังงานนิวเคลียร์ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

พลังงานนิวเคลีย...

sarunstudies
26
1