ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว

วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ พรุ่งนี้ต้องส่งแล้ว ;-;
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

6 ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย / หรือ X ลงใน ] คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ และแก้ไขข้อความใหม่ให้ถูกต้อง (ส ๔.๒ ม.๓/๑) ๑0 ข้อความ / X แก้ไข ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัย อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ๑. ๒. ชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย คือ ชาวอะบอริจินิส ใน ค.ศ. ๑๘๕๖ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นผู้นำในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ๓. ๔. ออสเตรเลียเป็นดินแดนแรกในจักรวรรดิ อังกฤษที่ให้สิทธิทางการเมืองแก่สตรี ๕. ออสเตรเลียมีลักษณะเป็นสังคม นานาชาติที่มีความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรม 5. White Australia Policy เป็นนโยบาย เพื่อกีดกันการอพยพของคนผิวขาว ๗. ขนแกะจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ของออสเตรเลีย ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์ ขยายตัว ๔. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความ ก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรม มรดกชิ้นสำคัญของออสเตรเลียที่ทิ้งไว้ ให้แก่ชาวโลก คือ เทคนิคการเลี้ยงแกะ ๔. ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ ๑๐. ด้านโทรทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์บทที่6ม.3

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉