คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มาช่วยกันหน่อยเร็ววว

AIS volTE Dี [98] 09:06 วงกลม interactive worksheet : www.liveworksheets.com "ชีวิตง่ายหลายเด้ง Lotus's ที่ เฮงรับตรุษจีน nagเลย แบบทดสอบหลังเรียน 1. จากรูป จงบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม 0 D 0 B 1) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2) รัศมี คือ คือ 3) คอร์ด 4) คอร์ดที่ยาวที่สุด 5) เส้นสัมผัสวงกลม 6) เส้นตัดวงกลม 7) ส่วนโค้งที่เป็นครึ่งวงกลม คือ คือ คือ คือ คือ 2. จากรูป จงบอกชื่อมุมแต่ละมุม และส่วนโค้งแต่ละส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับวงกลม 0 H B A 1) มุมที่จุดศูนย์กลาง 2) มุมในครึ่งวงกลม 3) มุมในส่วนโค้งของวงกลม 4) ส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 5) ส่วนโค้งที่รองรับมุมในครึ่งวงกลม 6) ส่วนโค้งที่รองรับมุมในส่วนโค้งของวงกลม คือ คือ คือ คือ คือ คือ SALIVEWORKSHE Finish! Take a holistic approach Support staff at every stage of their career. See how We can help.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉