สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ขอข้อดีข้อเสียของการปกครองสมัยร1-4 หน่อยครับ

ประวัติศาสตร์ ราชกาลที่1

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉