เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ เคมี ม.5 ค่ะ

6. โลหะแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับสารละลาย HC และสารละลาย ZnSO, โลหะสังกะสีทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลาย MgSO, 6.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน 6,2 จงเขียนลำดับความสามารถในการับอิเล็กตรอนของ H Mg และ Zn ในสารละลาย และลำดับ ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ของ H, Mg และ Zn 7. เหตุใดสีฟ้าในสารละลาย ZnSO, จึงจางลงเมื่อใส่แผ่นสังกะสีลงไปในสารละลาย 8.ถ้าจุ่มแผ่นทองแดงลงในสารละลายซึ่งมีไอออนของ Ag จะสามารถ สังเกตได้อย่างไรว่าสารเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?