วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ถ้าอุณหภูมิของวัตถุชนิดหนึ่งเป็น50 ํ Fเมื่อคิดในหน่วยํCจะมีค่าเท่าใด
(ใช้สูตร _C__=_F_-_32_)
5. 9
ช่วยหน่อยนะคะไม่เข้าใจจริงๆค่ะ

K -273 F-32 สูตรการคำนวณ - 6 F -32 * ถาอุณหภูมิของวัตถุชนิดหนึ่งเป็น 50F เมื่อคิดในหน่วย C จะมีค่าเท่าใด (ใช้สูตร 5 6 C F - 32 ขอากาศบนดอยแม่ฟ้าหลวงเป็น 10'C คิดเป็นกี่ F (ใช้สูตร 6

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉