เคมี
มัธยมปลาย

หาจำนวนโมลหน่อย ครับ CH4

จ นวนโมลาอง CHน .

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉