คณิตศาสตร์
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว

มีใครรู้มั้ยคะว่าโจทย์พวกนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าอะไร มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจำเป็นมากจริงๆ

25. ผลบวกของพหุนาม (3xy-4xy-3)+(-5xy-2xy+ 10) ตรงกับข้อใด และมีดีกรีเท่าไร 1. -9xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 3 3. 9xy-5xy-13 มีดีกรีเป็น 3 2. -xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 2 4. xy+xy+7 มีดีกรีเป็น 3 26. ผลลบของพหุนาม เมื่อ 10x +7xy-3 เป็นพหุนามตัวตั้ง และ - 10xy-12x -4 เป็นพหุนามตัวลบ ตรงกับข้อใด 1. -2x - 3xy-7 3. 22x +17xy+1 27. ถ้าให้ C แทนพหุนามตัวตั้ง และ D แทนพหุนามตัวลบ การลบพหุนามนี้เป็นไปตามข้อใด 2. 22x +17xy-1 4. -3xy-2x +1 1. C 2. C -D -D - 3. D 4. -C C D 28. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. (-3xy)(-5xy) = (-3-5)xy 2. (8xy(-5xy) - (8-5)xy 3. (-4xy) = - 16x 4. (-8xy)(-2a) (-8(-2)a xy 29. ผลคูณของ ร กับ Sy) ตรงกับข้อใด 2. ้ 1. - - 3. 4. 30. ข้อใดเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม 1. (3ab(-Sab) 2. 4(2+ab) 3. a(5-a) 4. (1-4a)b 31. ผลคูณของ (-3n)(-2n -Sn+7) ตรงกับข้อใด 1. - Sn 8n +4n? 3. -6n -15n +21n 2. Sn +8n +4n 4. 6n +15n -21n 32. ผลคูณของ P (-pg+5)(-34) ตรงกับข้อใด 1. - 3p'q - 10p 3. 2pq - 10p 2. -4 4. - 2p4 +10p ๆ 10 3
2.4 ทฤษฎีบทเศษเหลือ ใช้สำหรับภาเศษอากการหาร (โดยไม่สนใจผลหาร) กรณีที่ตัวหารมีดีกรี 1 เท่านั้น มีที่ " หลักการ ถ้าต้องการหาเศษที่ได้จากการหาร 2x - 3x +x - 6 ด้วย x- 2 -0 x-2 นำตัวหาร คือ x - 2 ไปเท่ากับ 0 แล้วหาคา x I - 2 = 0 จะได้ x = 2 แทนค่า x ที่ได้ลงในตัวตั้ง แล้วคำนวณค่าที่ได้ออกมา ค่านั้น คือ เศษจากการหาร แทน x = 2 ใน 2x - 3x +x - 6 จะได้ 2(2) - 3 (2) + 2 - 6 4 = 16 - 12 + 2 - 6 9, ans .. เศษจากการหาร = 0 แสดงว่า "หารลงตัว" ข้อควรรู้ ถ้าแทนค่าแล้วได้ ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่า หารลงตัว เพราะเศษเท่ากับ 0 สรุปได้ว่า ตัวหารเป็นตัวประกอบของตัวตั้ง จงหาเศษจากการหารต่อไปนี้ โดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ *116. (y' - 3y' + 2y + 12) - (y - 3) *117. (x" - 1) - (r - 1) *118. (2r - 4x - 8x - 32) - (x - 6) *119. (8 - 11 - 8n + n) - (2n -1) )
2.3 การหารพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม หลักการ คือ ใช้การแยกหารทีละพจน์ เช่น 2r +8x - 4x หารด้วย 2r 2x + 8x^ - 4x 2x 2x 8x 4x + 2x 2x จะได้ 2r x +4x - 2 หารลงตัว เศษ = 0 จงหาผลหารต่อไปนี้ *94. 3.r +12r - 9x หารด้วย 3x *95. - 36x + 12r หารด้วย 12r 22y - 36y + 8y *96. - 15x + 20x - 10x *97. 2y - 5x 35a - 14a - 42a -7a 3ab^ - 6ab* +9a^ b* 3ab? *98. *99. -27xy - 36xy + 42xy' + 6xy" - 3.xry 21xy - 7x + 49ry -14xy - 7xy 100. *101.
หนังสือ คณิต เลขยกกำลัง พหุนาม เอกนาม

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

คล้ายหนังสือของOnDemandอยู่นะคะ

Tian

ขอบคุณมากเลยค่า เค้าทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้มั้ยคะ🥺

IG: dipxcstudy✨🤏🏻

ได้ค่า

Tian

เค้าทักไปในไอจีstudygramsแล้วนะคะ

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉