วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ถ้าใครรู้ก็บอกหนูหน่อยนะคะ

เหตุการณ์ แนนเพิ่มถ่านไฟฉายในวงจรจาก 1 ก้อน เป็น 2 ก้อน ซึ่งมีการต่อแบบอนุกรม กระแสไฟฟ้าคงที่ ความต้านทานคงที่ ความต่างศักย์คงที่ กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ความต้านทานเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์เปลี่ยนแปลง ตำอธิบาย 3. 4 มีทำการทดลองโดยเพิ่มหลอดไฟในวงจรจาก 1 ดวง เป็น 2 ดวง โดยต่อกันเป็นสายยาวแต่ไม่เพิ่มจำนวน ถ่านไฟฉาย กระแสไฟฟ้าคงที่ ความต้านทานคงที่ ความต่างศักย์คงที่ กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ความต้านทานเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์เปลี่ยนแปลง แบบฝึกหัดที่ 1.2) อ่านข้อมูลในตารางที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ตัวต้านทาน แถบสีที่ 1 แถบสีที่ แถบสีที่ 3 แถบสีที่ 4 2 A เขียว ดำ แดง ทอง ดำ น้ำตาล ม่วง B ขาว เขียว ส้ม ทอง แดง C น้ำตาล ม่วง แดง D ขาว 1. ถ้าต้องการความต้านทาน 4,750-5,2502 ควรเลือกตัวด้านทาน] เพราะเหตุใด เพราะเหตุใด 2. ถ้าต้องการความต้านทาน 96.03-97.97 9 ควรเลือกตัวต้านทาน
. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เบบฝึกหัดที่ 1.1 พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ว่ามีผลต่อความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง พร้อมอธิบายเหตุผล คำอธิบาย เหตุการณ์ 1 โอ้ใช้ลวดตัวนำที่มีความยาว 20 เซนติเมตร ต่อใน วงจรแทนลวดตัวนำ 30 เซนติเมตร กระแสไฟฟ้าคงที่ ความต้านทานคงที่ ความต่างศักย์คงที่ กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ความต้านทานเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์เปลี่ยนแปลง ตุ้ยนำลวดตัวนำชนิดเดิมที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดใหญ่ กว่าเดิม 2 เท่า แต่มีความยาวเท่าเดิมมาต่อในวงจร กระแสไฟฟ้าคงที่ ความต้านทานคงที่ ความต่างศักย์คงที่ กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ความต้านทานเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์เปลี่ยนแปลง าและอิเล็กทรอนิกส์
บอกหน่อยนะคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!