ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณด้วยนะคะ

แl TRUE-Hจ 16:44 @ 36% X 1.2 โรคท. หน่วยที่ 1 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 1.2 โรคทาลัสซีเมียและผิวเผือก จุดประสงค์ อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักพันธุศาสตร์เมนเตล คำชี้แจง แสดงวิธีคิดและตอบคำถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1. ถ้าพ่อและแม่ เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียทั้งคู่ จงหาโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคทาลัสซีเมีย (กำหนดให้ T แทนแอลลีล ควบคุมลักษณะไม่เป็นโรค และ t แทนแอลลีล ควบคุมลักษณะเป็นโรคทาลัสซีเมีย ) แม่ พ่อ Genotype phenotype เซลล์สืบพันธุ์ genotype ลูก phenotype ลูก - ลูกจะไม่เป็นโรคทาลัสซีเมียเมื่อได้รับ แอลลีล - ลูกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียเมื่อได้รับ แอลลีล ซึ่งมีโอกาสที่ไม่เป็นโรค จากพ่อและแม่ ซึ่งมีโอกาสเป็นโรค มีคนกล่าวว่า "ถ้าลูกคนแรกของสามีภรรยาคู่นี้เป็นโรคทาลัสซีเมีแล้ว ลูกคนต่อไปจะไม่มีโอกาสเป็นโรคอีก นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด 2. ลักษณะเผือกของคน ควบคุมด้วยแอลลีลด้อย ถ้าหญิงที่มีลักษณะเผือกแต่งงานกับซายที่ไม่มีลักษณะเผือก จะมีโอกาสที่ลูกมีลักษณะเผือก หรือไม่ 3. นายพลเป็นโรคทาลัสซีเมีย คบหากับ น.ส. เต้ย ที่ไม่เป็นโรคทาลัสซีเมีย แต่แม่ของ น.ส.เต้ยเป็นโรคทาลัสซีเมีย ถ้าทั้งคู่แต่งงานกัน จะมีโอกาสที่ลูกไม่เป็นโรคทาลัสซีเมีย เท่าใด
คำตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?