วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

อยากทราบว่าแต่ละอย่างเรียกว่าอะไร และทำหน้าที่อะไรบ้าง

3 phase Standoff Hot1 Pole Hot2 Hot3 3 Fuses 3 Transformers- Neutral Insulators 3 Hot drop wires

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉