คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😢🙏

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง 115 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. 5 มีความหมายตรงกับข้อใด 8. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 1. 5+5+5+5+5+5+5 7 2 3. (-54p r) (27p 4) 2. 5X5X5X5X5X5X5 2 4 2 3. 7+7+7+7+7 1. 2p q" 12 8 8 2. 2p q1 3. - P r 29 r 4. 7x7x7X7x7 4. 2. - 243 เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ดังข้อใด 1. 3 2. (-3) 9. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 3 4 5 -16p q r -2 -8pq 1 3. 7 4. (-7) 2 7 2pr 1. 7 -2p r 2. 3. (3 - 2 เท่ากับจำนวนใด 9 2 3 -2p r 3. 2 3 1. 17 2. 144 p r 4. 2q 3. 145 4. 289 (81 - 9 x(27) เท่ากับข้อใด 10. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 36a 6 42a b c 2 6b 1. 11 4 7a c 6b 2. 1. 2. 3" 7ac 4. 3 b 3. 6ac 3. 3" 4. 7ac 5. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (3a6 (-4ab) -56ab ? 1. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 24a bา 1. -12a bc 2. -12ab c 3ac 3. -76 1. -7b c 2. 3a b 4. - 4b 4c - 76 -76 2 5 3 6. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ (-2. 1. 2: 3. - 8. 7 ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ นในรูป 3. 3a 4. 3a 6 15 2. -6x y ของ 10 5 8 4. -8x y 12. ข้อใดเป็นรูปอย่างง่ายของ 2ab (-6a 6) 6 15 12ab สัญกรณ์ ) เป็น 1. ab 2. -a6 (- 20m ก k) - (- 2mn k) 4. a 6 3. -a 1. -10m n 2. 10m n เท่ากับจำนวนใด 3 10m n k 4. 10m ก 1. 2 2 2 3. 2 4. 2
116 แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 18. 7% 10 - 5x 10 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด 14. เขียน 2,500,000 ในรูปการคูณของ A X 10" เมื่อ 1 - A 10 และ n เป็นจำนวนเต็มบวก ได้ดังข้อใด 2. 695/ 10 1. 6.95x 10 4. 695/ 10 3. 695 x 10" 19. เส้นศูนย์สูตรของโลกยาวประมาณ 40,0.0.00 เมตร รัศมีของโลกยาวประมาณ 6,10M.04 1 2.5x 10 2. 2.5x 10 3. 2.5x 10 4. 2.5x10 15. ข้อใดเป็นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ของ (3.6x 10 1.1x 10) เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกสั้นกว่า เส้นศูนย์สูตรประมาณเท่าไร 1. 2.8x10 เมตร 1. 396x 10 2. 39.6x10 - 1 3. 3.96x 10 2. 2.8x10 เมตร -2 4. 0.396x10 3. 3.4x10 เมตร 16. ข้อใตเป็นรูปอย่างง่ายของ 6.9 x10 2.3x 10 - 0.4 4. 3.4X10 เมตร 1. 3.0x 10 2. 3.0x 10 20. พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเจ้า ข้าวโพด และมันสำปะหลังรวมกันประมาณ 92 10" ไร่ เป็นเนื้อที่ปลูกข้าวเจ้า 51 x10 ไร่ เป็นเนื้อที่ปลูกข้าวโพด 91X 10 ไร่ จะเหลือ เนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณกี็ไร่ 1. 2.19x 10 ไร่ 3. 3.19x 10 ไร่ 4. 3.19% 10 ไร่ 3. 3.0x 10 4. 3.0x 10 17. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 2 กิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กีตารางเมตร 1. 4x10 ตารางเมตร 2. 4x 10 ตารางเมตร 3. 4 10 ตารางเมตร 2. 2.19% 10 ไร่ 4. 4 10 ตารางเมตร สาระและมาง การที่ 1

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!