วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

สอบถามเรื่องการ Trial-error พอดีว่าใช้ในวิชากลศาสตร์ อยากทราบว่าสมการนี้กดเครื่องคิดเลขยังไงคะ
ในเฉลยได้คำตอบคือ 0° , 51.7°
Sin(θ) = 0.8699(θ)

CASIO fx-991EX [LAS5 WIZ ปี sin (X)=0. 8699% SHIFT ALPHA MENU SETUPON QR 5OLVE= OPTN CALC lngul Iog rAฯ FAC-B Cos (-) sin tan RECAL. ST0 ENG SeD M+ CONST CONV RESET เพร UND0 7 8 ย 9 DEL AC 4 5 6 Pol 1 2 3 Rnd Ran Ranlดt 0 x10* Anร | | || X+3
กลศาสตร์ mechanics เครื่องคิดเลข calculator

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉