วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ได้แค่บางข้อเองค่ะ🙏

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย เรื่อง ระบบสุริยะของเรา คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 6.ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีแก่นหมุนเอียง ทำให้เกิดฤดูหนาว และฤดูร้อนคล้ายคลึงกับโลก 1.ข้อใดผิด ก.วันข้างขึ้นดวงจันทร์ขึ้นในเวลากลางวัน ข.วันข้าวแรมดวงจันทร์จะหันส่วนสว่างไปทางทิศตะวันตก ก.ดาวพุธ ค.ในวันขึ้น 8 ค่ำ เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นในเวลา เที่ยงวันและตกในเวลาเที่ยงคืน ง.ดวงจันทร์ขึ้นในเวลาต่างกันทุกวัน ต้องใช้เวลา 30 วัน ข.ดาวศุกร์ คดาวอังคาร ง.ดาวเสาร์ จึงจะขึ้นใกล้เคียงกับเวลาเดิม 3.สุริยวิถีหมายถึง 2.บุคคลแรกที่สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพื่องส่องดูดาวบน ก.เส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าครบ ท้องฟ้าคือใคร 1 ปี ก.โจฮานส์ เคปเลอร์ ข.เส้นทางที่ดาวเคราะห์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ข.นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ค.ระนาบที่เกิดจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ค.กาลิเลโอ ง.การโคจรของดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก ง.เฟรด ริบเบิล ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน 3.ตามนิยามของสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล ปัจจุบันดาว 8.ถ้าไม่มีกล้องโทรทรรศน์การสังเกตสิ่งใดที่ใช้บ่งชี้ได้ว่า ดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ ดาวดวงใดเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ ก.ดาวเสาร์ ข.ดาวยูเรนัส ก.การกระพริบแสง ข.การเคลื่อนที่ ค.ดาวเนปจูน (จดาวพลูโต ค.สีของดาว ง.ข้อ 1 และข้อ 2 4. ข้อใดกล่าวผิด 9.ข้อใดมีขนาด นาดใหญ่ที่สุด ก.ดาวตกเป็นสะเก็ดของดาวหาง ข.กาแล็กซี ก.เอกภพ ข.ดาวหางไม่มีแสงในตัวแองเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ (ค.ระบบสุริยะ 10.จากการสังเกตดาวบนท้องฟ้าในแต่ละคืนพบว่าดาว เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนื่องจาก ง.เนบิวลา ด.มวลของดาวหางบางส่วนจะหายไปทุกรอบของการโคจร ง.ดนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวหางเมื่อดาวหางอยู่ใกล้โลก 5.ข้อใดกล่าวถูก ก.เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดจะเบ็น วันที่อากาศบนโลกหนาวเย็นที่สุด เหตุผลตามข้อใด ก.โลกหมุนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ข.ดาวเคลื่อนที่จากทิคศตาะวันออกไปยังทิศตะวันตก ข.ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ 4 ดวง ค.ดาวหางจะเรื่องแสงเมื่อโคจรมาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ง.การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจะทำให้เกิดพายุสุริยะขึ้นอย่าง ด.โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ง.ดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ค. รุนแรง
ระบบสุริยะของเรา

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?