ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. สิ่งมีชีวิตชนิด A สืบพันธุ์ด้วยวิธีการแบ่งแยกตัวจึงเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วมากแต่เมื่อเวลาผ่าน ไปพบว่าสิ่งมีชีวิตชนิด A ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และหายไปจากบริเวณนั้น จงอธิบายว่าเกิด เหตุการณ์ใดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตชนิด A จึงเป็นเช่นนี้ในแง่มุมความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ สืบพันธุ์ 2. เพราะเหตุใดสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกส่วนใหญ่จึงมีการปฏิสนธิในแหล่งน้ำหรือบริเวณที่ขึ้นแฉะ 3. จงเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อย่างน้อย 3 ประเด็น
5. สุนัขตัวหนึ่งโดนรถกระบะคันสีแดงชนจนได้รับ หลังจากร่างกายหายเป็นปกติพบว่าเมื่อมีรถคันสี แดงขับผ่านสุนัขตัวนี้จะวิ่งหนีหรือซ่อนตัวซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่เกิดกับรถคันสีอื่น ๆ นักเรียนจงวิเคราะห์ ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจัดเป็นพฤติกรรมประเภทใด และเป็นเพราะสาเหตุใด
ระบบสืบพันธุ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉