ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ต้องส่งพน.แล้ว🙏🙏

nit Questions 1 DA 1. การงอกขาใหม่ของซาลาแมนเดอร์จัดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือไม่ อย่างไร 2. เพราะเหตุใดไส้เดือนดินจึงไม่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ ถึงแม้ว่าจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน 3. จงอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง ( 4. พิจารณาภาพที่ 1.34 แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ก) รูปร่างของสเปิร์มเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ข) อะโครโซมที่ส่วนหัวของสเปิร์มคืออะไร และมี S 4 ภาพที่ 1.34 สเปิร์ม ที่มา : คลังภาพ อจท. 5. พิจารณาภาพที่ 1.35 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ อย่างไร ความสําคัญอย่างไร 4 ภาพที่ 1.35 การเปลี่ยนแปลง ของเซลล์ไปในแต่ละรอบเดือน ที่มา : คลังภาพ อจท. ก) ลูทิไนซึ่งฮอร์โมนมีผลต่อการเกิดกระบวนการหมายเลขใด อย่างไร ข) หมายเลข 1 และหมายเลข คือโครงสร้างใด มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ค) หมายเลข 2 คือโครงสร้างใด และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบเดือนอย่างไร การสืบพันธุ์และ 33 การเจริญเติบโตของสัตว์
Spe 6. สนิมเมื่ออยู่ในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะมีอายุ 24 ชั่วโมง แต่จะมีอายุยืนยาวกว่าหากอยู่ ในมัณฑะของเพศ 1 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 3. หญิงมีครรภ์คนหนึ่งแจ้งกับแพทย์ว่า วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายผ่านมาแล้ว 45 วัน อยากทราบว่า เอ็มบริโอที่อยู่ในครรภ์ของหญิงคนนี้มีอายุประมาณเท่าใด 8. การเปลี่ยนแปลงของเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสันหลังในระยะต่าง ๆ มีลักษณะอย่างไร และ การเจริญของเอ็มบริโอของกบและไม่เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 9. พิจารณาภาพที่ 136 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 4 ภาพที่ 1.36 การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ ที่มา : คลังภาพ อาท ก) หมายเลข คือเซลล์ไข่ระยะใด มีจำนวนโครโมโซมเท่าใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ข) หมายเลข 0 และหมายเลข 10 เป็นเอ็มบริโอระยะใด มีลักษณะสำคัญอย่างไร ค) จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเอ็มบริโอที่เกิดขึ้นหลังเข้าฝังตัวที่ผนังมดลูก - รกและถุงน้ำคร่ำมีความสำคัญต่อทารกในครรภ์อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉