วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ วิทยาศาสตร์ครับ ครูยังไม่สอนงงมากครับ

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด 2 2.2 ม.2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลันธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใบงานเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ คะแนน N คำสั่ง : จงตอบคำถาบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากภาพที่กำหนดให้ W- E 290 m 500 m 300 m โรงเรียน S 200 m 490 m บ้านอะตอม บ้านไอริน 300 m 250 m 1. โรงเรียน อยู่ห่างจาก 7-eleven ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 590 m จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ. 2 7-eleven อยู่ห่างจาก ร้านเบอร์เกอร์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 300 m จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ 3 บ้านไอริน อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทาง 200 m จากข้อความดังกล่าวจุดอางอิงคือ.. 4. บ้านไอริน อยู่ห่างจาก บ้านอะตอม ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ.. m 5. ร้านไอศกรีม อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ. m 6. ร้านเบอร์อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ m ชื่อ. เลขที่.. ม.
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด 1 2.2 ม.2/15 เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว คะแนน ใบงานเรื่อง ระยะทาง การกระจัด คำสั่ง : จงคำนวณหาการกระจัด และระยะทาง จากโจทย์ที่กำหนดให้ให้ถูกต้อง 1. นาย A ขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันออก เพื่อไป7-Eleven เป็นระยะทาง 500 เมตร และขับต่อไปยังโรงเรียนอีก 300 เมตร จงหาระยะทางของนาย A จากบ้านถึงโรงเรียน W- E S 2. นาย B ขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันตก เพื่อไปบ้านเป็นระยะทาง 200 เมตร และขับต่อไปทางทิศเหนือ เพื่อไป 7-Eleven อีก 400 เมตร แล้วขับกลับบ้านจงหาระยะทางและการกระจัดทั้งหมดของนาย B วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ 200 เมตร 3. นายแดง เดินจากบ้านไปทางทิศใต้ เพื่อไปบ้านนายดำเป็นระยะทาง 40 เมตร จากนั้นได้เดินต่อไปทาง ทิศตะวันออกอีก 30 เมตร เพื่อไปตลาดจงหาระยะทางและการกระจัดจากบ้านถึงตลาดของนายแดง วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ การกระจัด 30 เมตร 4. ลิ้นจี่เดินจากบ้านไปทางทิศเหนือ เพื่อไปบ้านยายเป็นระยะทาง 400 เมตร จากนั้นได้เดินต่อไปทาง ทิศตะวันตกอีก 300 เมตร เพื่อไปร้านไอศครีมจงหาระยะทางและการกระจัดจากบ้านถึงตลาดของนายแดง วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ 300 เมตร ชื่อ.... เลขที่... ม. 490 เมตร
PromotionBanner

คำตอบ

☺️

aaum.mm

ในการหาการกระจัดถ้าทิศทางทำมุมฉากกัน ก็ใช้พีทาโกรัสได้เลยนะคะ

P.....

ขอขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!