ภาษาไทย
มัธยมต้น

ข้อสุดท้าย ตอบ 1 หรือ 2 ครับ

350 สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3) แบบทดสอบเรื่อง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสง องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (จำนวน 20 ข้อ) 1 พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีชีวิตรุ่งเรืองในการรับราชการมากที่สุดในสมัยใด 1. รัชกาลที่ 1 2. รัชกาลที่ 2 4. รัชกาลที่ 4 3. รัชกาลที่ 3 3. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด 2. กลอนเพลงยาว 1. กลอนบทละคร 3. กลอนนิทาน 4. กลอนนิราศ 3. ลักษณะทางวรรณศิลป์ในการประพันธ์ของสุนทรภู่เป็นอย่างไร 1. ใช้คำเปรียบเทียบ 2. การเล่นคำพ้อง 3. ความหมายลึกซึ้ง 4. การเล่นสัมผัสแพรวพราว 4. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญที่กวีแต่งเรื่องพระอภัยมณี 1. เพื่อขายเลี้ยงชีพ เพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต 2. เพื่อแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ 3 4. เพื่อประชันฝีมือในการแต่ง 5. พระอภัยมณีไปอยู่กับนางผีเสื้อได้อย่างไร 1 พระอภัยมณีหลงทางในขณะเดินทางกลับเมือง 2. พรอภัยมณีเรือแเตกกลางทะเล 3. พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อจับตัวมา 4 พรอภัยมณีรักนางผีเสื้อ 6. เพราะเหตุใดพระอภัยบณีจึงไม่หนีนางผีเสื้อ 1 เพราะกลัวนางผีเสื้อเสียใจ 3 เพราะห่วงสิ้นสมุทร 2. เพราะเกรงว่านางผีเสื้อจะฆ่าพระองค์ 4. เพราะไม่รู้จะหนีไปที่ไหน 7 เหตุใดสินสมุทรจึงผูกพันกับพระอภัยมณีมาก 1. เพราะนางผีเสื้อไม่เลี้ยงดู 3 เพราะนางผีเสื้อไม่ชอบเด็ก 2 เพราะพระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทร 3. เพราะพระอภัยมณีมีคุณธรรมสูง
พระอภัยมณี

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉