สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มีเฉลยแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมม.3 มั้ยค่ะ
ครูให้แต่แบบฝึกหัดมาหนังสือไม่มีแล้วสั่งงาน ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

เครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน ตามตัวชี้วิดเป็นรายบุคคล อักษร หน้าที่พลเมือง ม.3 วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบวัด และบันทึกผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 100 น 70% 50% oวัธนีย์วรรณ อุราสุข 0วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ 0สุรกา กรุดอินทร์ ๐ นครรัฐ โชติพรม oโชยพศ โล่ดำรงรัตน์ I ILLLL
ช่วยหน่อยค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!