ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

แบบฝึกหัดที่ 15 คำซ้อน ข้อใดเป็นคำซ้อน 1. ก. หน้าที่ ข. ที่จอดรถ ค. รถไฟฟ้า ง. ทรัพย์สิน ก. เจ้านาย ค. ข้าวเจ้า ง. เจ้าพระยา 2. ข. เจ้าที่ ก. พื้นๆ ก. อดมสมบูรณ์ 3. ข. เดือดร้อน ค. ก่อหวอด ง. ทรชน ค. อุดมศึกษา ค. กิจธุระ ค. ภิกษุณี ข. อุดมการณ์ ง. อุดมคติ 4. 5. ก. กิจการ ข. กิจกรรม ง. ธุรกิจ ก. ภิกษุสงฆ์ ก. เนื่องๆ ก. สุรนารี ก. ท่าน้ำ 6. ข. สังฆกรรม ง. อาสน์สงฆ์ 7. ข. เนื่องนิตย์ ค. นิตยสาร ง. สารเลว 8. ข. บ่อเกิด ค. เจ้าสาว ง. กล้าหาญ 9. ข. คอยท่า ะ ค. ตั้งตัว ง. เสรีภาพ 10. ก. ตัดสิน ข. เต็มที่ ค. ไว้ตัว ง. กันท่า 11. ก. งูเห่า ข. หมอง ค. งูเงียว ง. แม่ง 12. ก. ยกเค้า ข. ยกเลิก ง. แม่ยก ค. ยกเมฆ 13. ก. ประชานิยม ข. ประชาธิปไตย ค. ประชาชน ง. ประชาชาติ 14. ก. ดูแล ข. ดูถูก ค. ฟองน้ำ ง. พิจารณา 15. ก. วิชาการ ข. ยานอวกาศ ค. ยานพาหนะ ง. ราชพาหนะ 16. ก. ผลไม้ ข. รูปธรรม ข. แปรเปลี่ยน ค. รูปสมบัติ ง. รูปร่าง 17. ก. นำตก ค. ดาวเทียม ง. รางวัล 18. ก. เท็จจริง ข. มิตรภาพ ค. ฐานทัพ ง. สนามม้า 19. ก. อบายมุข ข. นรกภูมิ ง. ข้อหา ค. แสวงหา 20. ก. ครอบครอง ข. ต่อรอง ค. พันธกิจ ง. ฟ้าผ่า
คำซ้อน

คำตอบ

1) ง 11) ค
2) ก 12) ข
3) ข 13) ค
4) ก 14) ก
5) ค 15) ค
6) ก 16) ง
7) ข 17) ข
8) ง 18) ก
9) ข 19) ค
10) ก 20) ก

ลองเช็คดูอีกทีน้า

Juthalak

ขอบคุณมากๆนะคะ🙏🏻💖

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!