เคมี
มัธยมปลาย

ชื่ออะไรและเขียนพันธะแบบย่อยังไงคะ 🙏🏻🙏🏻

NH2 OH
เคมีอินทรีย์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉