คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ต้องการทราบวิธีหาคำตอบครับ จากในห้องเรียนที่นั่งเรียนมาผมไม่รู้และก็ไม่เข้าใจเลยครับ (ข้อแค่ไม่กี่ข้อก็ได้ครับ ไม่ต้องทั้งหมดทุกข้อครับ)

3.จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบสลาก 5 ใบ จากสลากที่มี 4.ในกล่องมีดินสอ 12 แห่งๆละสี สุ่มหยิบออกมา 5 อยู่ 12 ใบ ได้ทั้งหมดกี่วิี ได้ทั้งหมดกี่วิธี 79 2 วิ 4.1) ได้สีแดงทุกครั้งที่หยิบ 4.2) แต่ละครั้งที่หยิบไม่ได้สีแดง () 17 97 120 21ๆ1 : 120 3 799 * (11-11,1 3 5.มีจุด 5 จุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดเหล่านี้เป็นจุดยอดได้ ทั้งหมดกี่รูป ถ้า 5.1) ไม่มีข้อกำหนด 6.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 10 ลูก เป็นสีแดง 6 ลูก เป็นสีขาว 4 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ลูก ออกจากกล่องใบนี้ จำนวน วิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 6.1) สีเดียวกัน 5.2)สามเหลี่ยมที่มีจุด A เป็นจุดยอด (A เป็นจุดหนึ่งใน 5 จุดนี้) 6.2) สีต่างกัน 8.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 12 ลูก เป็นสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 3 ลูก ออกจากกล่องใบนี้จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 8.1) สีขาว 1 ลูก 7.จงหาค่าของ n 7.1) 28 28 7.2) (ก+4 8.2) สีต่างกันทั้ง 3 ลูก ก-2 7.3) P = 3 - ก,3 8.3) ได้สีขาวอย่างน้อย 1 ลูก
หลักการนับเบื้องต้น การจัดหมู่

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!