ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ทำไมข้อนี้ถึงตอบข้อ ก. คะ🥺

4 จากกราฟแสดงปริมาณ DNA ของเซลล์หนึ่งในช่วงชีวิตของเซลล์ ช่วงใดคือระยะ mitosis a C ก. a ข. b ค. C ง. d เวลา เ ปริมาณ DNA
การแบ่งเซลล์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!