ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบที่นะคะไม่รู้ว่าตอบอะไรค่ะ

ประโยคใดเป็นประโยคความเดียว * 1 คะแนน งานวันปลาร้าหอมของแม่บ้านเกษตรชาวอยุธยา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โครงการบ้านสุดสัปดาห์ของโรงแรมแห่งนี้ช่วย ให้คุณหลับสบายในบ้านสวนท่ามกลางธรรมชาติ เจ้าของแร่ดีบุกเชื่อว่าทางบริษัทรับส่งแร่ใน O ประเทศไทยโจรกรรมสินค้ามูลค่านับพันล้าน บาทนี้ไป ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับสถาบันวิจัย โภชนาการการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนอาหารของประชาชน
ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่เป็นปรัชญาทาง 1 คะแนน พุทธศาสนา * O ผีซ้ำด้ำพลอย ปิดทองหลังพระ ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม ชายสามโบสถ์
ภาษาไทย ม.3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!