วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 160 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ S แบบฝึกหัดท้ายบท พิจารณาภาพต่อ 6. - เท้ตุโดอุกกาบาตจึงเริ่มเกิดการเผาไหม้ในบรรยากาศขั้นมีโซสเฟียร์ 1- า4านนกน2 า - จากข้อมูลอุณหภูมิอากาศในวันหนึ่งพบว่าเวลาเที่ยงวัน อุณหภูมิอากาศมีค่า 33 C และเวลาบ่ายสองโมง อุณหภูมิล มีค่า 30 C นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดทำให้อุณหภูมิอากาศช่วงเที่ยง และบ่ายสองโมงของวันดังกล่าวเป็นเช่นนั้น 3. ยกตัวอย่างและอธิบายการใช้ประโยชน์จากผลของความดันอากาศมา 1 ตัวอย่าง " 4. ในพื้นที่เดียวกัน วันหนึ่งมีลมแรงและอีกวันหนึ่งมีลมอ่อน วันใดอากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า เพราะเหตุใด . 60 | -120 D | 60 30 6 ลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อที่ และอัตราเร็วของลม 10 m/s -120 -60 7. ปริมาณไอน้ำในอากาศ (g/kg) 0 2 4 8 10 ภาพแผนที่ลม แสดงอัตราเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของลม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ประมวลข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ประ ทำ 5. ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ลงบนแผนที่ลม 5.1 บริเวณ A และ B ในแผนที่ลมบริเวณใดมีความกดอากาศสูงกว่ากัน เพราะเหตุใด 5.2 ความยาวลูกศรดังภาพ แสดงอัตราเร็วลม 10 เมตร ต่อวินาที และ 5 เมตรต่อวินาที ตามลำดับให้เรียง 10 m/s *5 m/s ลำดับอักษร C D E แสดงบริเวณที่มีอัตราเร็วลม จากน้อยไปมากตามลำดับ " สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉