ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ใครคือคนรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เหรอคะ???

Choosen As Best Answer

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!