เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์​ ม.2

57

907

1

ข้อมูล

Xiuzhu

Xiuzhu

มัธยมต้น All

การออม​และการลงทุน
การผลิตสินค้าและบริการ
สิทธิผู้บริโภค
ระบบเศรษฐกิจ

ความคิดเห็น

Xiuzhu
Author

อยากให้ทำอีกบอกกันได้น้า​ 😊😊ปล.ของเราอาจจะไม่ค่อยมีสีสันที่สวยงามเหมือนคนอื่นอย่าว่ากันน้า

แชร์โน้ตนี้