เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปริซึมและทรงกระบอกม.2

100

1301

0

ข้อมูล

พรี่นัว​ ติดตามมาติดตามกลับฮะ

พรี่นัว​ ติดตามมาติดตามกลับฮะ

มัธยมต้น 2

สูตรการหาพื้นที่ผิวปริซึม
สูตรการหาปริมาตรปริซึม
สูตรการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก
สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก
สูตรการหาพื้นที่รูปวงแหวน
สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกกลวง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้