เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย : ความงามทางภาษา

271

3977

0

ข้อมูล

PW☻

PW☻

ความงามทางภาษา
• สุนทรียภาพในคำ
• รสวรรณคดี
• โวหารภาพพจน์
ผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News