เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ม.3 เทอม1

1036

22579

2

ข้อมูล

kkaykai

kkaykai

มัธยมต้น 3

1.เรื่องพันธุกรรม
2.เรื่องระบบนิเวศ
3.เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ความคิดเห็น

Dom Khunanon
Dom Khunanon

มีประโยชน์มากๆเลย

Npspcy_sa
Npspcy_sa

ม.1 เรียนแล้ว ผิดปกติมั้ยคะ

News