เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเปรียบเทียบ🥐 comparison

15

220

0

ข้อมูล

mmm.66

mmm.66

มัธยมต้น All

การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ​ หากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วย❤️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้