ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

help

15:18 888 4G เ+่ ll Word Search Comparatives interactive worksheet Age: 11-15 Main content: Adjectives Other contents: Comparative ------ <> Add to Microsoft Teams (> Share through Whatsapp Link to this worksheet: https://www.liveworksheets.com/bt21630 Copy >Google Play **** inDriver INSTALL การโดยสารแบบกำหนดเองมาแล้ว * X ปี GRAMMAR Word Search M O R E | S บ B E S B E I T E R A M 0 F G H E A X C H 0 I G 0 N L | F E R 0 D A N G R 1 E R T A H W Q U M R E N 0 X A R E M 0 R E L D Y 0 0 W Y A W U H A P P | E R Y L E F R E 0 H P E C A E R E R Comparatives L M O R A M O R B E S 0 C Below are 14 adjectives. Can you find their matching E B B U H E H M F 0 R | comparative forms? R M A F 0 C A T G 14 words .10 minutes! T E U T P R D R Q G บ K I E angry fast | ad famous beautiful good big happy busy slow comfortable tall T E A D E B N K E T A L R E C E F R R | M L E X E I U W บ W B C A F M excited terrible T L D L E L X S บ 0 D B M R E E E B E T E | L o K R E F E T D R S H H R A R E A R N E tall 0 0 S 1 R M E R G R taller R M E W R 0 T A N E w 0 R G D A X C S U 0 M A F E R 0 M B 0 R M E E F | T E D T A L R E R A บ S R C F A S T E R A X L 0 T T Y G E S H A C H M O R E R G M A L L T M 0 R E 0 M F 0 R I A B L E R E SELIVEWORKSHEETS Finish! AFP OPEN Move Your Career Forward 0 < พ I < 0 พ - 7 3 พ พ 5

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?