มัธยมปลาย
Happy slice 😁

Happy slice 😁

เพศ
หญิง
จังหวัด
อุบลราชธานี
Twitter : happy slice 😁

โน้ต

จำนวนโน๊ต
43
จำนวนไลค์
2550

Q&A

จำนวนคำตอบ
90
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
22

สมุดโน้ตสาธารณะs

หายรายได้จากโน้ตพรีเมี่ยม ปก
 • มัธยมต้น
 • แผนการเรียน

หายรายได้จากโน้...

Happy slice 😁
2
0
วิเคราะห์บทนมัสการมาตาปิตุคุณ และอาจาริยคุณ ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาไทย

วิเคราะห์บทนมัส...

Happy slice 😁
3
0
สรุปสูตร ตรีโกณมิติ1หน้า ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

สรุปสูตร ตรีโกณ...

Happy slice 😁
22
0
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

อัตราการเกิดปฏิ...

Happy slice 😁
51
4
 สรุปไฟฟ้ากระแสตรง ปก
 • มัธยมปลาย
 • ฟิสิกส์

สรุปไฟฟ้ากระแส...

Happy slice 😁
237
0