เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ เรื่องการเคลื่อนที่

13

191

0

ข้อมูล

kaykai

kaykai

มัธยมต้น 3

💙💙💙วิทยาศาสตร์ม.3 เรื่องการเคลื่อนที่
(ในเเนวตรง-หนึ่งมิติ เเนวเส้นโค้งโพรเจกไทม์)
มีสูตร อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
😳😳😳😳😶😶😶😳😳😳😳😳😳

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้