เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.3

415

5138

1

ข้อมูล

Eract X

Eract X

โจทย์และวิธีทำฟิสิกส์ ม.ต้น
ผิดพลาดตรงไหนบอกได้นะคะ✌️

ความคิดเห็น

violle

ใช้โปรแกรมอะไรทำภาพหน้าปกอ่าคะ

แชร์โน้ตนี้