เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรม.3

113

1105

3

ข้อมูล

🍵

🍵

ความคิดเห็น

Four

V
A
คืออะไรหรอค่ะ

🍵
Author

V คือ ปริมาตร
A คือ พื้นที่ผิว ค่ะ

🍵
Author

ปล. V ย่อมาจาก Volume
A ย่อมาจาก Area นะคะ ^^

แชร์โน้ตนี้