มัธยมต้น
🍵

🍵

เพศ
หญิง
What you plant now, you'll harvest later.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
464

Q&A

จำนวนคำตอบ
63
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4

สมุดโน้ตสาธารณะs

ทวีปอเมริกาใต้ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ทวีปอเมริกาใต้ ม.3

🍵
129
0
พันธุกรรม ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พันธุกรรม ม.3

🍵
35
0
Present Tense ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Present Tense

🍵
90
0
ประเภทของคำ(ENG) ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

ประเภทของคำ(ENG)

🍵
85
2
รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

รวมสูตรพื้นที่ผ...

🍵
125
4