เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปริมาณสารสัมพันธ์

226

5128

1

ข้อมูล

กุหลาบแดง

กุหลาบแดง

เป็นในสมุดโน๊ต อาจไม่น่ารักมากน่ะ เรียบร้อยสุดในชีวิตล่ะ มีรอยเลอะนิด อ่านอยู่แล้วฝนตกปรอยๆ จดทั้งหมดที่เรียนมาตอนเทอม2ของม.4

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เคมี

News