มัธยมปลาย
new_thongbai

new_thongbai

โน้ต

จำนวนโน๊ต
33
จำนวนไลค์
5338

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ไฟฟ้าสถิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ไฟฟ้าสถิต

new_thongbai
42
0
ปริมาณสารสัมพันธ์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์

new_thongbai
155
0
จริยธรรมแพทย์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • อื่นๆ

จริยธรรมแพทย์

new_thongbai
87
0
สูตรกรด-เบส ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สูตรกรด-เบส

new_thongbai
77
0
เลขยกกำลัง ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

เลขยกกำลัง

new_thongbai
160
0