เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปชั้นบรรยากาศ ม.1

27

492

1

ข้อมูล

._.~deerdiary~._.

._.~deerdiary~._.

ชั้นบรรยากาศแบ่งตามเกณฑ์อุณหภูมิกับความสูง จึงแบ่งได้เป็น5ชั้น

ความคิดเห็น

._.~deerdiary~._.
Author

...

แชร์โน้ตนี้