เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ม.1

47

682

1

ข้อมูล

Guest

Guest

•ชั้นบรรยากาศ
•อุณหภูมิอากาศ
•ความกดอากาศและลม
•ความชื้น
•เมฆและฝน
•พายุ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ช่วยหน่อยนะค่ะ

แชร์โน้ตนี้