เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย

9

165

0

ข้อมูล

study48xng

study48xng

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะค่ะ🙏
#เนื้อหาน้อยนิดนึงงนร้าา
ส่วนอำนาจตุลาการขอลงที่หลังนร้าายังทำไม่เส้ดง่าา😁

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้