เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ประวัติศาสตร์ ม.3

283

5180

1

ข้อมูล

pntchayaa

pntchayaa

ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ
อันนี้เป็นแลคเชอร์ จดตามความเข้าใจของเราเองนะคะ
เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ม.3 สงครามโลก

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ไุแสปม ่้้้ เหา

News