เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ประวัติศาสตร์ ม.3

262

4757

1

ข้อมูล

𝐩𝐧𝐭𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐚🔆

𝐩𝐧𝐭𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐚🔆

ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ
อันนี้เป็นแลคเชอร์ จดตามความเข้าใจของเราเองนะคะ
เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ม.3 สงครามโลก

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้