เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคม ม.1

4

209

4

ข้อมูล

NATTA

NATTA

อิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศในทวีปเอเซียค่ะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

curry orange

NATTA
Author

ใครอีกเนี้ยยยยย 👆

ผู้เยี่ยมชม

ไม่บอกกกกก

NATTA
Author

ลำไย อะไรหนักหนาฮะ !???

แชร์โน้ตนี้