เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.2

31

1174

0

ข้อมูล

Boongml

Boongml

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว มีการแก้สมการหลายวิธี โดยมีการแก้สมการโดยการแยกตัวประกอบ การใช้สูตร...

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้